pesticid

  • Deltamethrin

    Deltametrin

    Deltametrin (molekulska formula C22H19Br2NO3, formula teža 505,24) je bel poševni kristal v obliki polisa s tališčem 101~102°C in vreliščem 300°C. Pri sobni temperaturi je skoraj netopen v vodi in topen v številnih organskih topilih. Relativno stabilen na svetlobo in zrak. V kislem mediju je bolj stabilen, v alkalnem pa nestabilen.